Udarbejdet på baggrund af litteraturoversigt fra etnolog og lektor, Grith Lerches, samt pensumliste fra kurset ”mad og drikke”, Historie, Københavns Universitet http://madogdrikke.saxo.ku.dk/ (Ole Hyldtoft m.fl.)

Litteratur om brød og bagning i Norden

Jespersen, Svend (1942): Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser. Spørgeliste Nr. 2 : ”Bagning”, Nationalmuseet

Nationalmuseets 3. afdeling (1949): Nationalmuseets særudstilling. Der bor en bager…, R. Roussell Bogtrykkeri.

Campbell, Åke (1950): Det svenska brödet. En jämförande etnologisk-historisk undersökning, AB Bennel & Co., Boktryckeri

Hansen, H.P. (1954): Bondens brød, Ejnar Andersens Forlag

Højrup, Ole (1964): Landbokvinden, G.E.C. Gads Forlag

Stoklund, Bjarne (1969): ”Læsøboerne og det daglige brød”. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1969: side 5 – 16, Nationalmuseet

Hvarfner, Harald (1972): ”Swedish food areas”. In: Ethnologia Scandinavica, 1972.

Lerche, Grith (1976): ”Hverdagsbrød”. I: Det daglige brød, Nationalmuseet

Skougaard, Mette (1984): Bondens køkken, Nationalmuseet

Bühlmann, Rene, Stig Püschl og Torben Svendrup (red.) (1993): Brød og kager – træk af bagværkets historie, del af serien Kulturhistoriske bidrag, Fremad

Stoklund, Bjarne (2003): ”Læsøboerne og det daglige brød”. I: Tingenes kulturhistorie, Museum Tsculanums Forlag

Skrædderdal jakobsen, Gry & Anja Marie Bornø Jensen m.fl. (2007): Fuld af korn – en antropologisk undersøgelse af faglærte og ufaglærte danskeres hverdagserfaringer med brød og fuldkorn, Kræftens Bekæmpelse

Kulturhistorisk litteratur om smørrebrød og madpakken i Danmark

Bühlmann, Rene, Stig Püschl og Torben Svendrup (red.) (1992): Madpakken – træk af spisevanernes historie, del af serien Kulturhistoriske bidrag, Fremad

Haastrup, Lisbeth (2001): ”Skolebespisning. En uspiselig socialdemokratisk version?”. I: Arbejderhistorie, 2001, nr. 3.

Skaarup, Bi (2002), ”Ved frokost i København”, i: Bol og by, Landbohistorisk selskab 2002

Lerche, Grith (2006): ”Dansk frokostkultur og smørrebrødet”. I: Mats Hellsprog (red.) (2006): Festmåltid og vardagsmat. Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3 – 4 juni 2005, Kungl. Gustavs Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Historisk litteratur om brødproducenter i Danmark

Historiske skrifter om bagerfaget i Danmark

Berg, Rasmus (1942): Bagersvend i fortid og nutid. Festskrift udgivet af Bageri- og konditoriarbejdernes forbund i Danmark i anledning af dets 50 aars jubilæum 1942, Dansk andels trykkeri.

Hjort-Nielsen, H. (1933): Københavns Bagerlaug. Udgivet af Lauget i anledning af 250aarsdagen for skraaen af 23. juni 1683, Fr. Bagges Kgl. hofbogtrykkeri

Danglev, Preben (1983): Københavns Bagerlaug gennem 300 år. Udgivet af Københavns bagerlaug.

Brødfabrikker

Ludvigsen, E.H. (1914): Hovedtræk af Brødfabrikationens historie og nuværende standpunkt og brødets forhold til ernæringen. Med særlig henblik paa Schulstad & Ludvigsens Brødfabrik, L. Levison Junr.

Bageopskrifter

Christiane Rosen: Oeconomisk-Huusholdningsbog, 1821

Hindhede, M. (1907): Økonomisk Kogebog. Praktisk Ernæring, Gyldendalske Forlag

Esther Steel m.fl. (red.) (1938): Håndbog for Nutidshjem, udgivet af Statens Husholdningsraad.

(1939): Den blaa Bagebog, udgivet af Tørsleff’s Husmoder Service.

(1960erne): SAFIR bagebog nr. 1, udgivet af Brugsen

Kirsten Høeg-Larsen (1973): ”Brød for enhver smag”. I: Mad & gæster, 1973 nr. 10.

Mandrup-Larsen, Ditte (1973): ”Rugbrød er ikke, hvad det har været”. I: Mad & gæster, 1973 nr. 10.

Stürup, Marianne (1975): Bag med succes”. I: Mad & gæster, 1975 nr. 11.

Høeg-Larsen, Kirsten (1972): ”Hjemmebagt”. I: Mad & gæster, 1972 nr. 10, side 12.

Kjær, Lise (1972): ”Bageting, der fungerer”. I: Mad & gæster, 1972 nr. 10, side 25.

Plum, Camilla & Nanna Simonsen (1983): Emma gad – vi gider ikke, Hekla

Ussing Larsen, Jørn (1991): Fremtidens brød af fortidens korn, Olivia

Meyer, Claus, Nicolai Halken Skytte & Marie Holm (2009): Meyers Bageri, Lindhardt og Ringhof

Kulturvidenskabeligt litteratur om madkultur i Danmark og Norden

Troels-Lund (1879 – 1901): Dagligt liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, Bind 5; ”Fødemidler”, Gyldendal, 1968- 1969

Friis, Lilli (1969): ”Æde og drikke”. I: Steensberg, Axel (red.) (1969): Dagligliv i Danmark 1620 – 1720, Nyt Nordisk Forlag

Bringéus, Nils-Ervid (red.) (1970): Mat och Miljö. En bok om svenska kostvanor, Gleerups

Günter, Wiegelmann (1974): ”Innovation in Food and Meals”. I: Folk Life, 1974, vol. 12.

Kjersgaard, Erik (1978): Mad og øl i Danmarks middelalder, Nationalmuseet

Braudel, Ferdinand (1982): Vardagslivets strukturer. Det möjligas gänser, Stockholm 1982 (Heri: ”överflod och alldaglighet: Mat och dryck”, side 160 – 235)

Salomonsson, Anders (red.)(1987): Mere än mat, Carlssons

Ekström, Marianne (1990): Kost, klass og kön, Umeå

Holm, Lotte (1991): Kostens forandring, Akademisk Forlag

 Mørch, Søren (1997): Den ny Danmarkshistorie 1880 – 1960, Gyldendal

 Haastrup, Lisbeth (1999): ”Maden i hovedet”. I: Højskolebladet, 1999, Årg. 124, nr. 19

Grynberg, Stine (2004): Bondekost og herskabsmad, madens Danmarkshistorie 1850 – 1920, alinea

Fossgaard, Eldbjørg (red.)(2005): Nye och tradisjonelle trekk i nordisk madkultur, Vestnorsk kulturakademi

Sylow, Mine (2006): Mellem måltiderne: en kulturanalyse af mellemmåltider på kontorarbejdspladser, Kræftens Bekæmpelse

Burstedt, Anna, Cecilia Frederiksson & Håkan Jönsson (red.) (2006): Mat. Genealogi och gestaltning, Studenterlitteratur

Richard Tellstrøm (2006): The construction of food and meal culture for political and commercial ends: EU-summits, rural businesses and World Exhibitions, Örebro studies in Culinary and Meal Science 5, Örebro 2006

Sylow, Mine (2007): ”Oplevelser i kassevis: en kulturel analyse af økologiske grøntsager i oplevelsesøkonomien”. I: Nord nytt, 2007, nr. 99

Gold, Carol (2007): Danish Cookbooks. Domesticity & National Identity 1616 – 1901, Museum Tusculanum Press, København, 2007 

Holm, Lotte (2008): Mad, måltider og mennesker. Samfundsvidenskabelige perspektiver, Munksgaard Danmark.

Høyrup, Frederik Jon & Anders Kristian Munk (2009): ”Vinens geografi. Flydende genstande med faste oprindelser på et marked i bevægelse”. I: Damsholt, Tin m.fl. (red.) (2009): Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, Aarhus Universitetsforlag

Hyldtoft, Ole (2009): Kost og spisevaner i 1800-tallet, Museum Tusculanum Press, København, 2009

Hyldtoft, Ole (2010): Syn på mad og drikke i 1800-tallet, Museum Tusculanum Press, København, 2010


Sådan gør du

Brødbanken er en samling af historiske og nutidige fortællinger om brød i Norden. Du kan være med til at gøre brødbanken rig og levende ved at sætte dit eget brød i banken - i ord eller billeder. Du kan også kommentere andres indlæg, svare på "11 spørgsmål om dit gode brød" eller lade dig inspirere af de spændende opskrifter.

God appetit!

Giv en bid og smag på andres

Giv en bid. Foto: Nationalmuseet.

Brødarkivet

Brødafstemning – 2

Hvor ofte spiser du rugbrød?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Brødafstemning – 1

Bager du rugbrød?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...